ics-handling
+380 44 272 60 15
+380 67 658 47 32
feedback
rus
ics aero
ico
Kyiv Kyiv
Vinnytsia
Dnipropetrovs'k
Donets'k
Lviv
Odessa
Rivne
Sevastopol
Simferopol
Sumy
Uzhgorod
Kharkiv
Cherkasy
Chernivtsi
Zaporizhzhia
Mariupol
Luhans'k
Kriviy Rig
Ivano-Frankovs'k
Mykolaiv
Ternopil
Kirovograd
Khmelnytskiy

Kyiv

Airport Kyiv "Zhulyany"
Legal address: 03036, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 2412001, 2490100, 2422309, 2490136
ICAO: UKKK
IATA: IEV
International: yes
VIP: yes

Kyiv

Airport Kyiv "Boryspil"
Legal address: 08307, 7, Boryspil, Ukraine
Phone: +380 44 2967496, 2967244, 2967243, 2958996
ICAO: UKBB
IATA: KBP
International: yes
VIP: yes

Vinnytsia

Airport Vinnytsia "Gavryshivka Intl"
Legal address: 21125, Vinnytsia, Ukraine
Phone: +380 432 27 56 63, fax: +380 432 35 57 68
ICAO: UKWW
IATA: VIN
International: Yes
VIP: Yes

Dnipropetrovs'k

Airport Dnipropetrovs'k
Legal address: 49042,Dnipropetrovs'k, Airport, Ukraine
Phone: +380 562 395311, 395254, 395209, 395565, 395272
ICAO: UKDD
IATA: DNK
International: yes
VIP: yes

Donets'k

Airport Donets'k
Legal address: 83021, Donets'k, Ukraine, Airport
Phone: +380 622 515200, 515322, +380 623 320055
ICAO: UKCC
IATA: DOK
International: yes
VIP: yes (CABI, ESD)

Lviv

Airport Lviv
Legal address: 79003, Lviv, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 322 692112, 692216, 971290
ICAO: UKLL
IATA: LWO
International: yes
VIP: yes

Odessa

Airport Odessa
Legal address: 65054, Odesa, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 482 39 33 11
ICAO: UKOO
IATA: ODS
International: yes
VIP: yes

Rivne

Airport Rivne
Legal address: 1, Aviatorov st.,33004- Rivne, Ukraine
Phone: +380 362 223083, 299509, 299401, 620532
ICAO: UKLR
IATA: RWN
International: yes
VIP: yes

Sevastopol

Airport Sevastopol "Bel'bek National"
Legal address: 99013, DOS-22, Airport
Phone: +380 692 73 60 68, 73 60 89, 73 60 30
ICAO: UKFB
IATA: UKS
International: yes
VIP: no

Simferopol

Airport Simferopol
Legal address: 95491, Simpheropol, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 652 274343, 295545, 274343
ICAO: UKFF
IATA: SIP
International: yes
VIP: yes

Sumy

Airport Sumy
Legal address: 168, Kirova st., 40021, Sumy, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 542 22 35 55, 22 42 84, 27 71 86
ICAO: UKHS
IATA: UMY
International: yes
VIP: no

Uzhgorod

Airport Uzhgorod
Legal address: 145, Sobranetskaya st., 88004, Uzhgorod, Ukraine
Phone: +380 3122 42871, 42784, 43435
ICAO: UKLU
IATA: UDJ
International: yes
VIP: no

Kharkiv

Airport Kharkiv "Osnova"
Legal address: 61031, Kharkov, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 572 521000, 516453, 520028
ICAO: UKHH
IATA: HRK
International: yes
VIP: yes

Cherkasy

Airport Cherkasy
Legal address: 168, Smilyanskaya st., 18036, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 472 632440, 630858
ICAO: UKKE
IATA: CKC
International: yes
VIP: no

Chernivtsi

Airport Chernivtsi
Legal address: 30, Chkalova st., 58009, Chernivtsi, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 3722 41530, 43221, 76477, 41530
ICAO: UKLN
IATA: CWC
International: yes
VIP: no

Zaporizhzhia

Airport Zaporizhzhia "Mokraya"
Legal address: 69000, Zaporizhzhia,Ukraine, Airport GA
Phone: +380 612 641924, 644227, 629043
ICAO: UKDE
IATA: OZH
International: yes
VIP: yes

Mariupol

Airport Mariupol
Legal address: 87500, Mariupol, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 629 352187, 353218, 334479
ICAO: UKCM
IATA: MPW
International: yes
VIP: yes

Luhans'k

Airport Luhans'k
Legal address: 91039, Lugans'k, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 642 35 31 01
ICAO: UKCW
IATA: VSG
International: yes
VIP: yes

Kriviy Rig

Airport Kriviy Rig "Lozuvatka"
Legal address: 50000, Kriviy Rig, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 564 270526, 270535, 270563
ICAO: UKDR
IATA: KWG
International: yes
VIP: no

Ivano-Frankovs'k

Airport Ivano-Frankovs'k
Legal address: 5, Aeroflotskaya,76011, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 342 230037, 598348, 598046
ICAO: UKLI
IATA: IFO
International: yes
VIP: no

Mykolaiv

Airport Mykolaiv
Legal address: 54023, Mykolaiv, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 512 375533, 399317, 399389
ICAO: UKON
IATA: NLV
International: yes
VIP: yes

Ternopil

Airport Ternopil
Legal address: 46013, Ternopol, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 352 241322, 243116
ICAO: UKLT
IATA: TNL
International: yes
VIP: no

Kirovograd

Airport Kirovograd
Legal address: 1-A, Korolenko st., 25005, Kirovograd, Ukraine, Airport GA
Phone: +380 522 224584, 224607, 224584
ICAO: UKKG
IATA: KGO
International: yes
VIP: no

Khmelnytskiy

Airport Khmelnytskiy
Legal address: Khmelnitskiy, Ukraine
Phone: +380 3822 65170, 29450, 25004, 68284
ICAO: UKLH
IATA: HMJ
International: yes
VIP: no